AFDELING: Wolvega e.o.

Vereniging

Bijenvereniging Wolvega e.o bestaat al langer dan 75 jaar. In die 75 jaar is de wereld compleet veranderd. Dit heeft ook effect gehad op de manier van bijen houden. Waar vroeger alles gericht was op het zoveel mogelijk kunnen oogsten van honing in een seizoen ligt het accent nu veel meer op het in stand houden van de bij en het bevorderen van de biodiversiteit. Bijenhouders zijn een zeer belangrijke schakel in het proces van groei en bloei. De laatste jaren is er veel aandacht voor de bij en er wordt erkend dat we niet zonder deze belangrijke insecten kunnen. Zoals Einstein al zei: 'Zonder bijen geen mensheid'  

De bouw van de  Bijenstal is klaar.

Bijenvereniging Wolvega e.o. staat de komende jaren voor verschillende uitdagingen. De bouw van onze bijenstal is nu gerealiseerd.  Zie op deze site de foto`s van  de bouw en de opening op 2 juni 2018. Dit jaar maken we een begin met de aanleg van de tuin om de bijenstal. De bijenstal zal gaan dienen voor verschillende educatieve projecten en cursussen.  Tevens kan worden bekeken in hoeverre, voor bijen en andere insecten, belangrijke bloemen en bomen in stand blijven. Indien blijkt dat belangrijke drachtbronnen verdwijnen, kan overleg met onze partners (zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en gemeente) worden opgestart. Ook overleg met andere spelers in het veld zoals boeren en andere bedrijven kan ervoor zorgen dat het aantal drachtbronnen niet verder achteruit gaat.

Project Staatsbosbeheer 

Ons project in samenwerking met Staatsbosbeheer was in 2014 een groot succes. Een perceel grond van enkele hectares is door Staatsbosbeheer aan onze vereniging beschikbaar gesteld. Met een groot aantal leden is het gehele perceel handmatig ingezaaid met een bijenvriendelijk mengsel. Het resultaat was geweldig. Wat een kleurenpracht! De foto's op deze site geven een impressie. Vanuit de omgeving en diverse media hebben we veel positieve reacties gekregen. Onlangs hebben we van Staatsbosbeheer te horen gekregen dat we opnieuw gebruik mogen maken van het perceel en dat er wellicht meer percelen zijn die in aanmerking komen. Een mooi voorbeeld van een win-win- situatie. 

Biodiversiteit

Ons volgende doel is om in samenwerking met gemeente Weststellingwerf meer biodiversiteit te creëren. Overhoeken of braakliggende percelen grond worden vaak niet of beperkt gebruikt. Wij pleiten ervoor deze in te zaaien met een bijenvriendelijk mengsel. Het geeft een prachtig beeld en diverse diersoorten profiteren ervan. Wij maken ons sterk voor deze wijze van beheer!

Overige activiteitenen projecten

Bent u geïnteresseerd in andere projecten zoals het adopteren van een bijenvolk of andere activiteiten zoals onze jaarlijkse excursie of reizen naar diverse drachtgebieden? Schroom niet en neem contact met ons op via mail of telefoon. 

Bijenzwermen

Als u een bijenzwerm aantreft, neem dan contact op met één van onze leden die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld, zie onder melden bijenzwerm. Kies de imker die het dichts bij de zwerm woont . Hij zorgt er voor dat de  zwerm weer een nieuwe bestemming krijgt.

 

Open Imkerijdag 2019

 Op 14 september was het landelijke open imkerijdag. Voor onze vereniging was het de eerste keer dat we onze bijenstal en de daarbij behorende insectenvriendelijke tuin openstelden voor publiek. Men kon de bijenstal en de bijenvolken bekijken, slenteren door de nieuw aangelegde insecten vriendelijke tuin, bijenproducten zoals honing en kaarsen van bijenwas kopen en natuurlijk vertelden onze aanwezige leden enthousiast over de bijen en werden er vragen van bezoekers beantwoord.

Al met al een mooie manier om de door ons geliefde bijen eens te laten zien aan een groter publiek.

 

Contactgegevens

Herco Bakker, Secretaris

tel. 06-38270302
bijenverenigingwolvega@hotmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.